Ladda ner GUIDEN och läs mer om hur worldfavor hjälper dig till ännu smidigare och bättre hållbarhetsrapportering 

I Worldfavors digitala hållbarhetsplattform kan du inte bara förenkla processen att samla in, sammanställa och arbeta med er hållbarhetsdata. Du kan också direkt koppla datan till internationella ramverk så som GRI, ISO, SDGS mfl och genom automatiskt länkning och korsreferenser kan er data analyseras eller visualiseras basera på multipla ramverk. Accelerera ert hållbarhetsarbete tillsammans med Worldfavor.

Hållbarhetsrapportera i Worldfavor 

  • Få insikt om relevanta områden att jobba med och rapportera på kopplat till GRI och SDG:erna

  • Automatisera datainsamling, uppföljning, analys och visualisering 

  • Internationellt vedertagna ramverk så som GRI, ISO, SDGs, Global Compact mfl

  • Bjud enkelt in interna och/eller externa revisorer och andra kontrollenheter till en anpassad vy

  • Starta där ni befinner er och väx tillsammans med plattformen, hitta den optimala lösningen för era behov och budget.