GRANT THORNTON – ett välmående och hållbart näringsliv 

SAMLaD DATA, INTEGRERAD STRATEGI
OCH ENKLARE FÖR ALLA  

Grant Thornton Sverige är med sina 1200 medarbetare och 24 kontor en del av det globala nätverket Grant Thornton International Ldt som idag finns i 135 länder globalt. Bara i Sverige stöttar de årligen omkring 27 000 företag i ekonomiska frågor, med en vision om att skapa ett välmående näringsliv och där en hållbar utveckling spelar en självklar roll.

Det är också i de 27 000 företagen som de ser att störst påverkan finns men också kan uppnås. Att ge råd som hjälper kunderna att verka i en mer hållbar riktning är därför också en central del i arbetet framåt.

Grant Thornton – Worldfavor Sustainability Management 

  • Möjlighet att samla en stor mängd olika informationskällor 

  • Enklare att granska, följ upp och dela information
  • Bättre förutsättningar att arbeta tillsammans